අපේ සිංදු සුදු අක්කලා කියන හැටි
දරුණුවටම ගිය වෙඩින් ඩාන්ස් එකක්
Sri Lanka Magic Video
Elephants Dance At Dehiwala National Zoo (Sri Lanka)
කොල්ලෙකුගේ අපූරු හැකියාවක්
අමුතුම විදිහෙ මාෂ්අප් එක
මනාල යුවළට නැන්දම්මා කරපු දේ
මෙන්න සැලුන් ගිනි තිබ්බා කැපුවා
දරුවන් සමඟ මරුවා ළඟින් යන තාත්තා
Original ගායනය බලා කොපි කරන හැටි
පුංචි බිළිඳාගේ අපූරු වීඩියෝව
යෝග උගන්වන වයස්ගතම කාන්තාව
බිත්තරේ ඇතුලේ තියෙන දේ
තායි බොක්සිං ජයගත් කුමුදු
බැරි දේවල් කරන්න ගිය අපේ තරුණයෙක්
ලොවම මවිතයට පත්කළ දරු උපත