දේශපාලනඥයින්ගේ රැප් කිරිල්ල
කැන්ගරු පහරින් වැටුණු මිනිසා
Asela Gunarathne Winning Inning
අපූරු බලු යාලුවා
මනාළියව පුදුම කරවන්න සුරේනිව ගෙන්වලා
එනකල් බලා වෙරළියද්දගේ හඬින්ම
පිඹුරෙකුට කලවැද්දෙක් ගොදුරු වුණු හැටි
Mr. සමරේ & සමරේ
කවි බණ කියන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ
දරුවකුගේ ඇඟට පැන්න සිංහයා
ආච්චි කෙනෙක් කොල්ලෙක් එක්ක දාපු ඩාන්ස්
මිහිපිට සිටින දෙවිවරු කරපු වැඩක්
පෙම්වතා නිසා HIV වැළඳුන වාසනා
ජෝඩුවට කොල්ලෝ දීපු රැග් එක
නිදාගන්නවත් දෙන්නෙ නැති හැටි
බලන්නකො මේ දෙන්න කොහොමද