ලංකාවේ මහපාරේ වෙන වැරදි
ලංකාවේ ජනප්‍රිය වුනු යුගල සංයෝග
අමතර අවයව සහිත මිනිසුන්
මරණයෙන් පසු වෙන දේ
කාර් එකට වැදුණු අකුණ
සර්පයෙක්ට අනින්න ගිහින් වෙන දේ
කුරුළු බිත්තර වලට වෙන දේ
පුදුම හිතෙන වැඩ කිඩ
මෙහෙමත් බය කිරිල්ලක්
වෙනස් ආරක ලෝක වාර්තා
ලෝකයේ හුරතල්ම පූසා
ව්‍යායාම් කරද්දි කකුලට වූණු දේ
ලෝකයේ විශාලතම කුකුළා
ලොව සුරූපීම කායවර්ධන ශිල්පිණියන්
ආදරේට හීල වුනු වන සත්තු
නිර්භීත දරුවන්ගේ සර්ප සෙල්ලම්